MENU

 

Name : Puan Salinah binti Ismail
Post / Service Scheme/Grade : Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan (Pengurusan)M/JUSA C
Telephone(P) : 06-7659922
Fax : 06-7634043
E-mail : salinah@ns.gov.my
Address : Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan,
Tingkat 5, Blok A, Wisma Negeri,
70503, Seremban,
Negeri Sembilan Darul Khusus