MENU

Ahli Jawatankuasa Kecil Mesyuarat Jawatankuasa Pusat  Setempat (OSC)

1. Haji Zamri bin Mat Kasim

2. Encik Khairy bin Maamor ;ANS

3. Encik Hasnan bin Iberahim

4. Encik Muhammad Fariz bin Ismail ;AMP