MENUMajlis Perbandaran Port Dickson menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan data terbuka bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk perkongsian maklumat yang boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan.

 

Definisi Data Terbuka: Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.

Tajuk
BILANGAN PEGANGAN CUKAI TAKSIRAN DI NEGERI SEMBILAN
BILANGAN TAMAN PERUMAHAN DI NEGERI SEMBILAN
STATISTIK PEMERIKSAAN PREMIS MAKANAN MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN
BILANGAN KOMPAUN PARKIR BERBAYAR MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN
BILANGAN KEMUDAHAN AWAM MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN
BILANGAN PREMIS PERNIAGAAN DI BAWAH SELIAAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN
STATISTIK PENURUNAN PAPAN TANDA/KAIN RENTANG/BUNTING/POSTER YANG TIDAK SAH MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN
SENARAI EJEN-EJEN KUPON LETAK KERETA DI KAWASAN PORT DICKSON