MENU

Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Haji Zamri bin Mat Kasim Yang Dipertua MPPD 06-6471122 06-6474984 ydpmppd@mppd.gov.my
Ahmad Hashim bin Bakar Setiausaha 06-6471122 setiausaha@mppd.gov.my
Jabatan Pentadbiran dan Sumber Manusia
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Siti ‘Aisyah binti Abu Bakar Pegawai Tadbir N44 06-6471122 06-6474984 sitiaisyah@mppd.gov.my
Mohd Muzamer bin Busman Penolong Pegawai Tadbir N32 06-6471122 06-6474984 muzamer@mppd.gov.my
Radzilah binti Abd Hafidz Pembantu Tadbir (P/O) N26 06-6471122 06-6474984 radzilah@mppd.gov.my
Noorain binti Morni Pembantu Tadbir (P/O) N22 06-6471122 06-6474984 noorain@mppd.gov.my
Maizatulakmar binti Bahayuddin Peg. Khidmat Pelanggan N19 06-6471122 06-6474984 maizatulakmar@mppd.gov.my
Raziah binti Mirdi Pembantu Tadbir (P/O) N19 06-6471122 06-6474984 raziah@mppd.gov.my
Hairol Nizam binti Alis Pembantu Operasi N11 06-6471122 06-6474984
Yogeswari ap Nalanna Pembantu Tadbir (P/O) N19 06-6471122 yogeswari@mppd.gov.my