MENU

Ahli Jawatankuasa Kecil Mesyuarat Jawatankuasa Pentadbiran dan Kewangan

1. Haji Zamri bin Mat Kasim

2. Encik Ab. Rahim bin Ab. Rahman ;AMN; ANS ;PMC

3. Mejar  Mohd Bakthiar bin Adam ;PPA ;PPS ;PPA ;PPA KEDUA ;PPS KEDUA

4. Encik Cheok Leong Haut

5. Encik Cheok Wan Seng

6. Encik Husnal Taufik bin Abdul Aziz

7. Encik Laechimanan a/l Ponan ;DNS ;AMN ;PMC ;PJK