MENU

Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Pelancongan dan Kebudayaan

1. Haji Zamri bin Mat Kasim

2. Encik Ab. Rahim bin Ab. Rahman AMN, ANS, PMC

3. Mejar Mohd Bakhtiar bin Adam PPA, PPS, PPA KEDUA, PPS KEDUA

4. YB Dato Haji Abdul Rahman bin Mohd Redza

5. Encik Cheok Leong Huat

6. Tuan Haji Abu Bakar bin Md Deli AMN, ANS, PMC, PJK

7. Encik Ahmad Zabrin bin Zainal  PJK, PMC

8. Y.BHG Dato' Balakrishnan Rengasamy DSNS, JP