MENU

MISI

  • Menjadi PBT terunggul bertaraf antarabangsa berteraskan pelancongan, pembangunan mampan dan komuniti sejahtera.

VISI

  • Menyediakan perkhidmatan perbandaran yang efisen melalui pengurusan sumber & fasiliti yang cekap dan lengkap serta peningkatan kualiti perkhidmatan berterusan.
  • Merancang dan melaksana pembangunan infrastruktur bandar yang mampan melalui penyediaan pelan yang komprehensif, kepakaran dan garis panduan yang sistematik.
  • Melaksanakan aktiviti-aktiviti pendidikan dan penguatkuasaan undang-undang yang berkesan melalui pengubalan undang-undang, penghayatan oleh warga dan komuniti dan penguatkuasaan yang berkesan.