MENU

 1. Makluman adalah kepada semua KONTRAKTOR KELAS G1 DAN G2 yang berdaftar di MPPD sahaja.
 2.  Kontraktor-kontraktor yang mempunyai kerja semasa di Majlis Perbandaran Port Dickson tidak dibenarkan mendaftar kerja undi.
 3.  Kontraktor-kontraktor hendaklah membawa sijil asal serta salinan sijil
 •  a) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan
 • b) Sijil SSM
 • c) Surat Pengiktirafan Bumiputera dengan PKK
 • d) Sijil Pendaftaran MPPD
 • e) Perakuan Pendaftaran dengan CIDB
 • f) Sijil Suruhanjaya Tenaga (ST)
 1. Kesemua Sijil di atas perlu mempunyai tempoh sah sekurang-kurangnya 1 bulan dari tarikh lawatan  tapak.
 2.  Pada hari mengundi dijalankan, pendaftaran akan bermula pada jam 9.00 pagi sehingga 10.00 pagi  sahaja. Kontraktor yang tiba selepas waktu yang ditetapkan tidak dibenarkan untuk mendaftar.
 3. Sijil Asal Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (CIDB), Sijil Taraf Bumiputera (CIDB), Sijil Suruhanjaya Tenaga (ST) dan Sijil Pendaftaran MPPD WAJIB dibawa bersama semasa pendaftaran. Hanya pegawai syarikat yang ditauliahkan seperti di dalam sijil Perolehan Kerja Kerajaan sahaja yang dibenarkan mengambil bahagian pada hari undian berkenaan.
 4. Hanya SATU (1) wakil untuk SATU (1) Syarikat sahaja yang dibenarkan untuk mendaftar kerja undi.
 5. PIHAK MPPD TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS KONTRAKTOR-KONTRAKTOR YANG LEWAT DAN TIDAK BERDAFTAR SYARIKAT TERLEBIH DAHULU (TIADA PROSES PENDAFTARAN BARU DAN PEMBAHARUAN SIJIL DIBUAT PADA TARIKH HARI PENGUNDIAN 25.10.2018)
 6. Segala perbelanjaan menghadiri pengundian adalah di bawah tanggungjawab kontraktor sendiri.
 7. KENYATAAN KERJA UNDI ELEKTRIK