MENU

Objektif penganjuran Seminar Pengurusan Strata adalah seperti berikut :-

 1. Memberi pengetahuan dan meningkatkan kesedaran mengenai aspek-aspek penting berkaitan:-
 1. Tanggungjawab Dalam Pemfailan
  Jadual Petak Dan Penguntukan
  Unit Syer Serta Penalti Kesalahan
 2. Perlindungan Data Peribadi
 3. Sitaan Harta Alih
 1. Memberi kefahaman yang lebih mendalam mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan unit kediaman bertingkat.

KUMPULAN SASARAN

 • Pemaju
 • Badan Pengurusan Strata
 • Penilai Dan Ejen Hartanah
 • Juruukur Tanah Berlesen
 • Arkitek
 • Peguam
 • Penjawat Awam yang terlibat secara langsung dalam pengurusan Strata

MAKLUMAT BERKAITAN  SEMINAR PENGURUSAN STRATA
BORANG PENDAFTARAN SEMINAR PENGURUSAN STRATA