MENU

SENARAI KEKOSONGAN GERAI, MEDAN SELERA DAN PASAR AWAM MILIK MPPD UNTUK DISEWA
Permohonan dibuka sekarang. Terma dan syarat permohonan terkandung seperti di dalam Borang Permohonan Gerai /Pasar MPPD yang boleh didapati di Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta (JPPH), Tingkat 2 Bangunan Terminal Bas Port Dickson, Majlis Perbandaran Port Dickson atau boleh dimuat turun di laman sesawang www.mppd.gov.my .
Untuk pertanyaan lanjut sila hubungi JPPH di talian 06-6462057 samb. 223/224/227