MENU

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Port Dickson 2019

Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1. Pembayaran Cukai
Taksiran Secara
Perbankan Internet
2451 4183 627 984 508               8755
2.

Aduan  Awam dan Semakan Aduan Awam  (SISPAA)

118 105 122 99 112               556
3. Semakan Penyata Sewaan dan Cetakan Bil  (Sistem e-Sewa ) 0 0 0 0 0                
4. Semakan Penyata Pelesenan dan Cetakan Bil( Sistem e-Sewa) 0 0 0 0 0                
5. Semakan Penyata Kompaun Kenderaan (Sistem e-Kompaun) 0 0 0 0 0                
6. Permohonan dan Semakan Status Pelan Cadangan OSC Online (Sistem OSC Online ) 0 0 0 0 0                
Jumlah 2569 4288 749 1083 620               9311