MENU

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Port Dickson 2019

Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1. Pembayaran Cukai
Taksiran Secara
Perbankan Internet
2451 4183 627 984 508 244 1830 3580 654       15128
2.

Aduan  Awam dan Semakan Aduan Awam  (SISPAA)

122 107 124 102 103 108 189 132 116       1103
3. Semakan Penyata Sewaan dan Cetakan Bil  (Sistem e-Sewa ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
4. Semakan Penyata Pelesenan dan Cetakan Bil( Sistem e-Sewa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
5. Semakan Penyata Kompaun Kenderaan (Sistem e-Kompaun) 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
6. Permohonan dan Semakan Status Pelan Cadangan OSC Online (Sistem OSC Online ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
Jumlah 2573 4290 751 1086 611 352 2019 3712 770       16231