MENU

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Port Dickson 2020

Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1. Aduan  Awam dan Semakan Aduan Awam  (SISPAA)                          
2.

Semakan dan Pembayaran Cukai Taksiran

                         
3. Semakan dan Pembayaran Kompaun Kenderaan                          
4. Semakan Penyata Pelesenan dan Cetakan Bil( Sistem e-Lesen)                          
5. Permohonan dan Semakan Tukar Alamat Pos Cukai Taksiran.                          
6. Permohonan dan Semakan Pemajuan Melalui Atas Talian (Sistem OSC Online )                          
7. Permohonan dan Semakan Status Sewaan Gerai                          
8. Permohonan dan Semakan dan Pembayaran  Tempahan Kemudahn MPPD                          
Jumlah                          

 

*Bilangan Statistik ini akan diputuskan dahulu di Mesyuarat Jawatankuasa sebelum dipaparkan di portal.

  • 1