MENU

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Port Dickson 2018

Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1. Pembayaran Cukai
Taksiran Secara
Perbankan Internet
4848 5119 715 911 587 279 2049 3486 414 1826 2266 1443 23943
2.

Aduan  Awam dan Semakan Aduan Awam  (SISPAA)

120 101 72 74 60 108 146 203 161 151 119 118 1433
3. Semakan Penyata Sewaan dan Cetakan Bil  (Sistem e-Sewa ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Semakan Penyata Pelesenan dan Cetakan Bil( Sistem e-Sewa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Semakan Penyata Kompaun Kenderaan (Sistem e-Kompaun) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Permohonan dan Semakan Status Pelan Cadangan OSC Online (Sistem OSC Online ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 4968 5220 727 985 647 387 2195 3689 575 1977 2385 1561 25376