MENU
  APLIKASI INTERNET
1.
 
 

 

Sistem e-Sewa
Sistem ini memudahkan orang awam membuat semakan penyata sewaan gerai dan pasar secara ‘online'. Pengguna boleh menyemak status bayaran dan penyata terkini tunggakan sewaan gerai dan pasar dengan memasukkan nombor akaun sewaan. Orang awam juga boleh mencetak bil sewaan gerai dan pasar

Manual Penggunaan Sistem e-Sewa
 

2.

 

 

 

Sistem e-Lesen
Bertujuan memudahkan orang awam membuat semakan penyata lesen secara ‘online'. Pengguna boleh menyemak dan mencetak status terkini lesen dengan memasukkan nombor akaun lesen serta boleh mencetak terus bil lesen yang terkinir
Manual Penggunaan Sistem e-Lesen

3.

 

 

Sistem e-Aduan

Sistem ini memudahkan orang awam menyalurkan aduan kepada pihak majlis secara ‘online' melalui laman web ‘www.mppd.gov.my'. Orang awam boleh mengemukakan aduan dan membuat semakan secara online. Sistem ini akan merekod aduan mengikut kategori dan akan disalurkan ke jabatan berkaitan. Aduan yang dibuat boleh dicetak sebagai rujukan semasa membuat semakan
Manual Penggunaan Sistem e-Aduan

4.
 
 

Sistem e-Kompaun

Bertujuan memudahkan orang awam membuat semakan kompaun secara ‘online'. Pengguna boleh menyemak dan mencetak dengan memasukkan nombor no.kompaun atau no.kenderaan serta boleh mencetak terus kompaun yang terkini
Manual Penggunaan Sistem e-Kompaun

5.
 
 

Sistem e-Taksir membolehkan pengguna menyemak maklumat  Cukai Taksiran Harta secara terus tanpa perlu hadir ke majlis tertakluk pada syarat-syarat tertentu. Pengguna juga dapat mencetak bil dan membuat pembayaran melalui bank-bank yang tertakluk dalam senarai

Manual Penggunaan Sistem e-Taksir