MENU

UNIT TUNGGAKAN HASIL

 

  1. Mengeluarkan notis pembayaran cukai pintu.
  2. Mengadakan Operasi Sitaan.
  3. Menguruskan tuntutan barangan sitaan.
  4. Menjalankan Operasi door-to-door untuk mengutip tunggakan cukai pintu.
  5. Menangani masalah tunggakan cukai taksiran dan mengambil tindakan mengikut kesesuaian.
  6. Berasaskan kepada pengawalan, pemeriksaan, pengemaskinian dan pemantauan secara berterusan yang diperlukan bagi kutipan hasil MPPD khususnya tunggakan hasil MPPD.
  7. Urusetia Jawatankuasa.