MENU

Dasar Utama Agensi

Memberikan Perkhidmatan Perbandaran Yang Cekap Dan Efisien Dengan Menyediakan Kemudahan Dan Infrastuktur Yang Kondusif, Merancang, Melaksana Dan Mengawal Pembangunan Port Dickson Secara Terancang Serta Menguatkuasakan Undang-Undang Di Bawah Bidangkuasa Dengan Berkesan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Setempat, Selaras Dengan Hasrat Untuk Memacu Kecemerlangan Port Dickson Sebagai Destinasi Pelancongan Dunia.

DASAR KUALITI MPPD

MPPD komited untuk memberikan perkhidmatan perbandaran yang cepat, cekap dan berkesan bagi memenuhi keperluan pihak berkepentingan. Kualiti penyampaian perkhidmatan akan ditambah baik secara berterusan untuk menjadi Pihak Berkuasa Tempatan terunggul berteraskan pelancongan, pembangunan mampan dan komuniti sejahtera”