MENU

AKTA


BIL TAJUK MUATTURUN
1  Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) PDF
2  Akta Perancang Bandar Dan Desa (Akta 172) PDF
3. Akta Jalan, Parit Dan Bangunan, 1974 (Akta 133) PDF
4. Akta Perancang Bandar Dan Desa (Pindaan)1995 (Akta A933) PDF
5. Akta Perancang Bandar Dan Desa Pindaan) 2001 (Akta A1129) PDF
6. Akta Pengangkutan Jalan 1987 PDF

 

Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini :

PDF