MENU

AKTA 173

TIDAK MEMOHON KEBENARAN UBAHSUAI BANGUNAN DAN LAIN-LAIN YANG BERKAITAN.

Tindakan boleh diambil di bawah peruntukan Akta jalan, Parit dan Bangunan, 1974 (Akta 133)

  • SEKSYEN 70
   ( notis mengenai bangunan baru )

 

  • SEKSYEN 70A
   ( kerja tanah )

 

  • SEKSYEN 70B
   ( perintah untuk mengkaji semula keselamatan dan kestabilan semasa pendirian bangunan )

 

  • SEKSYEN 70C
   ( pembatalan kelulusan apa-apa pelan, penentuan dan kebenaran )

 

  • SEKSYEN 70D
   ( pemeriksaan pendirian bangunan pada mana-mana peringkat dan pengambilan sample bagi penganilisisan )

 

  • SEKSYEN 71
   ( penalti kerana bangunan atau kerja tanah gagal )

 

 • SEKSYEN 72
  ( meruntuh atau memindahkan bangunan yang tidak dibenarkan )