MENU

Klik disini untuk masuk MyBayaran( Kompaun MPPD)

PENGENALAN

MyBayaran, Majlis Perbandaran Port Dickson merupakan satu sistem yang memberi kemudahan kepada pelanggan untuk membuat bayaran kompaun MPPD secara elektronik. Pembayaran boleh dibuat menggunakan kemudahan MEPS FPX.

MEPS FPX

Bayaran menggunakan MEPS FPX boleh di lakukan sekiranya anda adalah pemegang akaun perbankan elektronik di bank-bank yang berdaftar di bawah MEPS FPX.

LANGKAH-LANGKAH SEBELUM MENGGUNAKAN MYBAYARAN.

Bagi memastikan transaksi bayaran adalah SELAMAT, langkah-langkah berikut MESTI dilakasanakan sebelum kemudahan MyBayaran dapat digunakan.

- Mempunyai Akaun Semasa/Simpanan daripada bank-bank berkaitan.

- Daftar untuk perkhidmatan perbankan elektronik dengan bank-bank berkaitan.

- Daftar sebagai ahli MyBayaran Majlis Perbandaran Port Dickson