MENU

Payment Counter Schedule
The MPPD Assessment Tax Payment Counter will be open every Saturday and Sunday as follows:

Time : 8.30 am – 4.00 pm
Venue : Assessment Tax Payment Counter
(MPPD Yang DiPertua’s Office Building)

Time : 8.30 am – 3.30 pm
Venue : MPPD Branch Counter
(Level 2,Port Dickson Bus Stop)

Untuk maklumat orang ramai tempoh cukai taksiran bagi penggal pertama pada 1 Januari 2014 sehingga 28 Februari 2014 manakala bagi penggal kedua 1 Julai 2014 sehingga 31 Ogos 2014. Jika pembayaran tidak dijelaskan tanpa sebarang amaran anda akan dikenakan caj RM20.00 selaras dengan seksyen 147 Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171).Sekiranya anda tidak menerima bil pada atau sebelum tarikh tersebut ,maka menjadi kewajipan anda untuk mendapatkan bil dari pejabat MPPD bagi mengelakkan denda