MENU

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Port Dickson 2022

Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1. Aduan  Awam dan Semakan Aduan Awam  (SISPAA) 166 115 126 117 127 - - - - - - - 651
2.

Semakan dan Pembayaran Cukai Taksiran

4847 7544 1628 1638 904 820 1716 5142 1483 - - - 25722
3. Semakan dan Pembayaran Kompaun Kenderaan 480 427 482 363 302 - - - - - - - 2421
4. Permohonan dan Semakan Tukar Alamat Pos Cukai Taksiran. 52 83 39 28 34 - - - - - - - 236
5. Permohonan dan Semakan Pemajuan Melalui Atas Talian (Sistem OSC Online ) 11 12 12 15 8 16 12 18 17 8 -   130
6. Permohonan dan Semakan Status Sewaan Gerai 1 109 37 15 15 - - - - - -   177
Jumlah 5556 8291 2324 2176 9520               28244

 

*Bilangan Statistik ini akan diputuskan dahulu di Mesyuarat Jawatankuasa sebelum dipaparkan di portal.