MENU

TUAN YDP

Nama Mohd Zamri bin Mohd Esa                                                                                     
Jawatan Yang Dipertua Majlis Perbandaran Port Dickson ( Terbuka )
Alamat E-mel  ydpmppd@mppd.gov.my
Talian Utama 06-6471122 
No. Faks 06-6474984
Pengalaman Perkhidmatan

Ketua Penolong Pengarah Unit KPI,
Sektor Pemantauan
Cawangan Pengurusan Pelaksanaan & Kandungan
Bahagian Pembangunan & Pengurusan Maklumat,
Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pembangunan),
Perbadanan Labuan.

Timbalan Pengarah Tanah dan Galian,
Wilayah Persekutuan Labuan.

Timbalan Pengarah Tanah dan Galian,
Wilayah Persekutuan Putrajaya.

Ketua Penolong Setiausaha
Bahagian Pendidikan Awal Kanak-Kanak
Bahagian Permata, Jabatan Perdana Menteri.

Penolong Pengarah Tanah dan Galian,
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Penolong Pengarah Tanah dan Galian,
Wilayah Persekutuan Labuan.

Penolong Setiausaha, Bahagian Hal Ehwal Pekerja Asing,
Kementerian Dalam Negeri.