MENU

 

1.         Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (Majlis Daerah Port Dickson) Kerajaan Tempatan 1976.

2.         Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (Majlis Daerah Port Dickson) Jalan, Parit Dan Bangunan 1979.

3.         Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Majlis Daerah Port Dickson 1976.

4.         Undang-Undang Kecil Kadar Bayaran Bagi Tangki Najis Dan Membuang Sampah  (Majlis Daerah Port Dickson) 1982.

5.         Undang-Undang Kecil Bayaran Denda (Lesen) (Majlis Daerah Port Dickson) 1982.

6.         Undang-Undang Kecil Penjaja (Majlis Daerah Port Dickson) 1982.

7.         Undang-Undang Kecil Melesen Tred, Perniagaan, Perindustrian Dan Lain-Lain Profesyen (Majlis Daerah Port Dickson) 1983.

8.         Undang-Undang Kecil Kawalan Lembu Kerbau (Majlis Daerah Port Dickson) 1983.

9.         Undang-Undang Kecil Kawalan Dan Peruntukan Ruang Letak Kereta Diluar Jalan (Majlis Daerah Port Dickson) 1984.

10.       Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan Dan Pelupusan Sampah Sarap  (Majlis Daerah Port Dickson) 1984.

11.       Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran (Majlis Daerah Port Dickson) 1986.

12.       Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri  Sembilan) 1986.

13.       Undang-Undang Kecil Tandas Awam (Majlis Daerah Port Dickson) 1990.

14.       Undang-Undang Kecil Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya) (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Sembilan) 1990.

15.       Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Mengenai Tempat Letak Kereta) (Majlis Daerah Port Dickson) 1990.

16.       Undang-Undang Kecil Vandalisme (Majlis Daerah Port Dickson) 1991.

17.       Undang-Undang Kecil Iklan (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Sembilan) 1992.

18.       Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (Majlis Daerah Port Dickson) 1995.

19.       Undang-Undang Kecil Iklan (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Sembilan) (Pindaan) 1996.

20.       Undang-Undang Kecil Pelesenan Rumah-Rumah Tumpangan (Majlis Daerah Port Dickson) 1996.

21.       Perintah (Kenderaan Berjalan Lambat) (Sekatan Penggunaan Jalan) Majlis Daerah Port   Dickson 1999.

22.       Peraturan-Peraturan Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan 1999.

23.       Peraturan-Peraturan Bagi Pegawai-Pegawai Dan Kakitangan (Majlis Daerah Port Dickson) (Kelakuan Dan Tatatertib) 1999.

24.       Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib (Majlis Daerah Port Dickson) 2001.

25.       Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Mengenai Tempat Letak Kereta) (Majlis Daerah Port Dickson ) (Pindaan) 2001.

26.       Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri  Sembilan) (Pindaan) 2001.

27.       Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri  Sembilan) (Pindaan) 2007.

28.       Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Majlis Perbandaran Port Dickson) 2008.

29.       Undang-Undang Kecil Pasar (Majlis Perbandaran Port Dickson) 2008.

30.       Undang-Undang Kecil Taman (Majlis Perbandaran Port Dickson) 2008.

31.       Undang-Undang Kecil Siber Cafe Dan Kafe Siber (Majlis Perbandaran Port Dickson) 2010.

32.       Undang-Undang Kecil Anjing Dan Rumah Pembiakan Anjing (Majlis Perbandaran Port Dickson) 2010.

33.       Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Majlis Perbandaran Port Dickson) 2010.

34.       Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) Majlis Perbandaran Port Dickson) 2010.

35.       Peraturan-Peraturan Bagi Pegawai-Pegawai Dan Kakitangan Majlis Perbandaran Port Dickson (Kelakuan Dan Tatatertib) 2010.

36.       Undang-Undang Kecil Pusat Kecantikan Dan Penjagaan Kesihatan (Majlis Perbandaran Port Dickson) 2011

37.       Kaedah-Kaedah Kraf Air Peribadi 2015

 

Sebarang permohonan untuk mendapatkan maklumat mengenai Senarai Undang- Undang Kecil Majlis Perbandaran Port Dickson hendaklah dikemukan permohonan secara rasmi kepada Yang Dipertua MPPD atau emailkan kepada mppdns@mppd.gov.my.

***Penafian - Permohonan sebarang maklumat dan data yang dipohon masih lagi bergantung kepada keputusan Majlis ini.