MENU

MAJLIS PERBANDARAN PORT DICKSON
KM1, JALAN PANTAI,
71009 PORT DICKSON
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
TALIAN AM    : 06-647 1122 /6471335/6474962/6473904/ 6462781 / 6462760
FAKS   : 06-647 4984 / 646 2455

 • PEJABAT YDP
 • PEJABAT SETIAUSAHA
 • JABATAN PERBENDAHARAAN (JB)
 • JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (JTM)
 • JABATAN KEJURUTERAAN (JK)
 • JABATAN LANDSKAP (JL)
 • JABATAN PERANCANG BANDAR (JPB)
 • JABATAN BANGUNAN (JB)
 • BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN SUMBER MANUSIA (BPSM)
 • BAHAGIAN PEROLEHAN, PENGURUSAN ASET DAN STOR (BPAS)
 • UNIT  UNDANG-UNDANG (UUU)
 • UNIT PESURUHANJAYA BANGUNAN (COB) 
 • UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)
 • UNIT AUDIT DALAM (UAD)

PEJABAT CAWANGAN
MAJLIS PERBANDARAN PORT DICKSON
BANGUNAN TERMINAL BAS,
BANDAR PORT DICKSON
71009 PORT DICKSON
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
TELEFON   : 06-646 2057 / 2069 / 2351 / 3203 / 3408 / 2587
FAKS      : 06-6462590

 • JABATAN  PERBANDARAN , KESIHATAN DAN PERSEKITARAN (JPKP)
 • JABATAN PELESENAN (JPL)
 • JABATAN PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA (JPPH)
 • JABATAN PENGUATKUASAAN (JPK)
 • UNIT KORPORAT, PELANCONGAN DAN PERHUBUNGAN AWAM (UKPA)

 

EMAIL : mppdns@mppd.gov.my
LAMAN WEB : www.mppd.gov.my