MENU

Klik disini untuk masuk 

aduan

Sistem ini memudahkan orang awam menyalurkan aduan kepada pihak majlis secara ‘online' melalui laman web ‘www.mppd.gov.my'. Orang awam boleh mengemukakan aduan dan membuat semakan secara online. Sistem ini akan merekod aduan mengikut kategori dan akan disalurkan ke jabatan berkaitan. Aduan yang dibuat boleh dicetak sebagai rujukan semasa membuat semakan