MENU
  • Melaksanakan segala fungsi kerajaan tempatan di dalam kawasan pentadbiran MPPD berdasarkan Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171).

  • Memajukan, menggalakkan, memudahkan dan mengusahakan pembangunan ekonomi, sosial dan prasarana di dalam kawasan pentadiran MPPD.

  • Melaksanakan perancangan pembangunan mengikut rancangan pembangunan ke arah mencapai pembangunan mampan.

  • Membangunkan kemudahan pelancongan dengan mengambilkira penglibatan penduduk setempat.