MENU

JABATAN BANGUNAN TELAH MENETAPKAN PENGGUNAAN BORANG TERKINI  UNTUK BORANG PERMOHONAN KELULUSAN PELAN TAMBAHAN UBAHSUAI DAN  PINDAAN [MPPD-P(JB)-03/01 PINDAAN: 02] DAN BORANG PERMOHONAN KELULUSAN  PELAN MENDIRIKAN BANGUNAN SEMENTARA [MPPD-P(JB)-02102 PINDA

JABATAN BANGUNAN TELAH MENETAPKAN PENGGUNAAN BORANG TERKINI  UNTUK BORANG PERMOHONAN KELULUSAN PELAN TAMBAHAN UBAHSUAI DAN  PINDAAN [MPPD-P(JB)-03/01 PINDAAN: 02] DAN BORANG PERMOHONAN KELULUSAN  PELAN MENDIRIKAN BANGUNAN SEMENTARA [MPPD-P(JB)-02102 PINDA