MENU

Lokasi : Pusat Bandar Port Dickson Dan Bt 6 Jalan Pantai, Port Dickson

Keluasan : 0.8 Hektar & 0.5 Hektar

Fasa pembangunan : 3 fasa (fasa 1 & 2 siap sepenuhnya)

Kemudahan sediada :
Wakaf, Laluan Pejalan Kaki, Lampu Taman, Arca, Perabot Landskap

Peruntukan Dari : MPPD / Jabatan Landskap Negara