MENU
JENIS HARTA BANDAR
PD
MUKIM
PD
MUKIM
SI RUSA
MUKIM
PASIR PANJANG
MUKIM
LINGGI
MUKIM
JIMAH
Bangunan Kediaman 8% 7% 6% 5% 4% 4%
 Perniagaan / Komersial 10% 10% 8% 6% 6% 6%
Rumah Rakyat 8% 7% 6% 5% 4% 4%
Rumah Kampung 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Harta Perusahaan / Khas 22% 22% 22% 22% 22% 22%
Industri 12% 12% 12% 12% 12% 12%
Tanah Rizab Melayu 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Tanah Kosong Industri 7% 7% 7% 7% 7% 7%
Tanah Kosong Bangunan 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Tanah Pertanian Dengan Bangunan 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Tanah Pertanian Tanpa Bangunan (500 Ekar) 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Nota : Tertakluk kepada keputusan Kerajaan Negeri