MENU

 

LAPORAN KESELURUHAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MPPD JANUARI SEHINGGA DISEMBER 2022

BIL

PIAGAM PELANGGAN

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS

PENCAPAIAN (%)

1.

Penarafan bintang bilik mandi dan tandas awam tumpuan milik MPPD mencapai 3 bintang dan ke atas

100

100

100

100

100

100

100 100 100 100 100 100

100%

2.

Memproses dan memberikan keputusan bagi permohonan lesen perniagaan dan penjaja dalam tempoh 30 hari

100

100

100

100

100

100

10 10 10 10 10 10

100%

3.

Menguruskan, menyiasat, membuat lawatan tapak dan menyediakan laporan berkenaan aduan dan masalah yang berkaitan dengan pemaju/JMB/MC mengenai pengurusan dan pentadbiran, akaun dan penyenggaraan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh aduan yang diterima

100

 

 

 

 

100

 

 

 

 

100

 

 

 

 

100

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

100 100 100 100 100 100

100%

 

 

 

 

4

Memastikan pengurusan kewangan dijalankan dengan teratur disemua peringkat dengan cara membuat pemeriksaan, analisis, cadangan serta memberi nasihat dan maklum balas berhubung dengan aktiviti yang diaudit :

a. Menjalankan pengauditan berdasarkan program audit    yang telah dirancang 1 kali sebulan

TB 100 100 TB TB TB 100 100 100 100 100 100 100%
  b .Mengeluarkan Pemerhatian Audit berdasarkan pengauditan yang telah dijalankan sekali sebulan TB 100 100 TB TB TB 50 100 100 100 100 100 100%
  c.Menjalankan pengauditan susulan ke atas pengauditan yang telah dijalankan TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB
  d.  Membincangkan semua aktiviti-aktiviti pengauditan yang telah dijalankan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit (setiap 3 bulan sekali bagi tempoh suku tahun) 100 TB TB 100 TB TB TB TB TB 100 TB TB 100%
  e.Pelaporan Audit (Pelaporan bagi tempoh 3 bulan 100 TB TB 100 TB TB TB TB TB 100 TB TB 100%