MENU

1. MANUAL AGENSI OSC 3.0

2. MANUAL PEMOHON OSC 3.0

3. SENARAI NAMA PEG. JAB. TEKNIKAL (DESK OFFICER)

4. JABATAN YANG DIRUJUK MENGIKUT JENIS PERMOHONAN

5. BORANG PENGESAHAN PENDAFTARAN MIDA

6. PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG
     a.Borang Kebenaran Merancang / Perihal Tanah
     b.Borang Pengumpulan Maklumat-Pelan Kebenaran Merancang
     c.KPPA.Warta 26.10.2023 (Jadual Ketiga, Fi Permohonan untuk Kebenaran Merancang)
     d.Borang Pengesahan Caj Pemajuan
     e.Borang Senarai Semak Penilaian Bagi Tujuan Caj Pemajuan Majlis Perbandaran Port Dickson

7. PERMOHONAN PELAN BANGUNAN
     a.Borang Pelan Bangunan (Projek)
     b.Borang Pelan Bangunan (Banglo)
     c.Notis Mula Kerja Bangunan (Borang B)
     
d. Borang Pengumpulan Maklumat-Pelan Bangunan (Projek)

8. PERMOHON PELAN INFRASTRUKTUR
     a. Borang Pelan Kerja Tanah
     b.Borang Pelan Jalan & Parit
     c.Borang Pelan Lampu Jalan
     d.Notis Mula Kerja Tanah (Borang K3)
     e. Borang Pengumpulan Maklumat-Pelan Kerja Tanah
     f. Borang Pengumpulan Maklumat-Pelan Jalan & Parit
    g. Borang Pengumpulan Maklumat-Pelan Lampu Jalan

9. PERMOHONAN PELAN LANDSKAP
    a. Borang Pelan Landskap
    b. Borang Pengumpulan Maklumat-Pelan Landskap

 10. PERMOHONAN PELAN NAMA TAMAN & JALAN
   a.Borang Pelan Nama Taman & Jalan
   b. Borang Pengumpulan Maklumat-Pelan Nama Taman & Jalan

11. PERMOHONAN SIJIL PERAKUAN SIAP & PEMATUHAN (CCC)
    a.Borang Sijil Perakuan Siap & Pematuhan

12. PERMOHONAN MENARA TELEKOMUNIKASI
     a.Borang Kebenaran Merancang (Menara)
     b.Borang Pengumpulan Maklumat- KM (Menara)
     c. Borang Pelan Bangunan (Menara)
     d. Borang Pengumpulan Maklumat-PB (Menara)