MENU

1. Permohonan Tambahan dan Ubahsuai Bangunan

2. Permohonan Kelulusan Pelan Tambahan Ubahsuai (Setara)

3. Permohonan Bangunan Sementara

4. Permohonan Mendirikan Bangunan Sementara (Jenis Setara)

5. Permohonan Kelulusan Pelan Mendirikan Bangunan Sementara ( Rumah Pekerja Di Tapak Bina )

6. Permohonan Kerja-Kerja Kecil Menggantikan Pelan

  7. Permohonan Struktur Awning Sementara

  8. Permohonan Pindaan Kepada Pelan Lulus

  9. Permohonan Lanjut Tempoh Kelulusan Pelan Bangunan

  10. Permohanan Lawatan Tapak Bagi Sokongan CCC

  11. Permohonan Salinan Pelan / Dokumen Kelulusan

  12. Permohonan Tuntutan Deposit

  13. Permohonan Tuntutan Wang Pengurangan Denda

  14. Senarai Lembaga Arkitek dan Pelukis Pelan yang bedaftar

  15. Garis Panduan Standard Minimum Perumahan Penginapan Dan Kemudahan Pekerja Yang Disediakan Oleh Majikan Di Negeri Sembilan.